• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Phạm Quỳnh
Nhìn nhận lại sự nhầm lẫn của lịch sử
Tôi xin phát biểu một ý nhỏ nhân đọc bài Thượng Chi bàn về tiểu thuyết của GS Nguyễn Đình Chú, ở trang 113, cuốn Phạm Quỳnh - một góc nhìn, tập 2.
Mở đầu, GS Nguyễn Đình Chú tự xếp mình về phía những người đã từng công kích Thượng Chi gay gắt qua bài “Thực chất cuộc tranh luận xung quanh vấn đề Truyện Kiều giữa Ngô Đức Kế với Phạm Quỳnh”, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu văn học, số ra tháng 12-1960. Tiếp đó GS Nguyễn Đình Chú bộc bạch rằng, trên đường học tập và nghiên cứu hơn 30 năm qua, nhất là những năm có sự đổi mới trong tư duy nghiên cứu văn học gần đây, ông đã băn khoăn, day dứt nhiều về những gì mình đã viết về Phạm Quỳnh hơn 30 năm trước.

GS Nguyễn Đình Chú còn chân thành rằng, năm 1990, khi làm cuốn sách Tác giả văn học Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục, “ở mục Phạm Quỳnh quả là tôi đã có sự đổi giọng”. Nhưng vẫn chưa hết băn khoăn, ông nói thêm: “Sự đổi giọng phần nào của tôi hoàn toàn không phải là chuyện đón gió nhất thời, mà là sau một chuyến đọc lại Nam phong…”.

Tôi (Hà Khánh Linh) thật sự xúc động khi đọc những lời bộc bạch này của GS Nguyễn Đình Chú. Ông đã không hổ danh là một kẻ sĩ Bắc Hà, một trí thức của thời đại mới, đã dũng cảm nhìn nhận lại vấn đề, khi thấy rằng đã có lúc mình nhận thức chưa đúng.

Công thần bị vu là tội thần. Tội thần được coi là công thần. Sự nhầm lẫn lịch sử ấy vẫn xẩy ra ở bất cứ triều đại nào. Và, cũng ở bất kỳ triều đại nào, chính kẻ sĩ thường tích cực góp phần minh định lại vấn đề, sớm hoặc muộn.

Kẻ sĩ làm việc đó không chỉ để minh định nhân cách của nhân vật lịch sử một thời bị nhìn nhận chưa đúng, mà còn vì triều đại mình đang sống, đang cống hiến, đang phụng sự.

Tôi nghĩ, sự “đổi giọng” của GS Nguyễn Đình Chú hôm nay không ngoài lẽ ấy.
Tôi thực sự rất vui mừng và rất trân trọng.
Huế, tháng 8/2012
HKL

 

Hà Khánh Linh
VIDEO