• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Phạm Minh Thông
Thứ tư, 18/02/2015
Thứ hai, 20/01/2014
Thứ ba, 10/12/2013
Thứ bảy, 02/11/2013
HPMT - Không chỉ là địa phương có Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhiều nhất nước, thời hiện đại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có hai người phụ nữ được xem là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trong kháng chiến đánh Pháp và đánh Mỹ.
VIDEO