• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Phạm Minh Thông
Chùm thơ xuân Phạm Minh Thông

KHÚC CA XUÂN GIÁP NGỌ

 

Ngựa hí đầu xuân đón nắng sang,

Thơ Đường Phúc- Lộc -Thọ- Ninh -Khang.

Bằng bằng trắc trắc, say tình bạn,

Ngất ngất ngây ngây, thắm nghĩa vàng.

Chí lớn tài cao dâng đất nước,

Lời hay ý đẹp tặng thôn trang.

Ngày vui hứng khởi hồn bay bổng,

Mã đáo ngoài hiên  tiếng vó vang.

 

XUÂN THA HƯƠNG

 

Tặng nhà thơ Phạm Văn Dương

 

Xuân về sống giữa chốn phồn hoa,

Ai biết trong ta nổi nhớ nhà?

Thức suốt đêm thâu ngồi tìm tứ,

Chong đèn suốt sáng, sáng lời ca.

Quê hương thấm đậm tình bằng hữu,

Ngõ Đá quanh co nhớ diết da,

Khóm Trúc , Ao làng hình dáng Mẹ.

Xuân về đất khách, cũng là nhà.

VIDEO