• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Phạm Minh Thông
GÓP MỘT NÉT XUÂN.
Chúc cả chúng ta năm ngựa sang,
Mừng con cháu khỏe học giỏi dang.
Tân gia, đất nước phồn vinh thật,
Xuân về cuộc sống tựa giác vàng.
Thi phú râm rang chòm xóm mới,
Nhân văn rôm rả chốn điền trang.
Chấp chi những kẽ lười lao động, 
Bút sắt chuyên cần tiếng mãi vang.

Phạm Minh Thông.
VIDEO