• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Phạm Minh Thông
Mời họa thơ
Bật ra tiếng khóc đã làm thơ,

Ngậm nụ đào tơ, hớn hở thơ.

Thơ giục bên người, người gặp vận,

Vận gieo bên bạn, bạn thành thơ.

Mơ thơ, càng lắm tình bằng hữu,

Mộng ước, đợi tình rạo rực thơ.

Lóng lánh chiều thu vàng lá rụng,

Để lòng xao xuyến với mộng thơ.

Phạm Minh Thông

VIDEO