• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Phạm Minh Thông
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Nhận tin Đại Tướng qua đời,

Lòng tôi đau xót bời bời tâm can

Nhớ ngày đất nước gian nan,

Ngoại xâm, nội phản dân càng xót xa.

Lãnh quân Đại tướng xông pha,

Diệt thù cứu nước dân ta đổi đời.

Công ơn Đại tướng biển trời,

Toàn dân đất Việt muôn đời khắc ghi.

Đành rằng sinh tử xưa ni...,

Sao tôi còn lại (mà) Người đi hởi Người?.

 

Phạm Minh Thông

Chiến sĩ quân y

Trạm Phẩu thuật Komplong-Măng đen-Kontum 1954

VIDEO