• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Phạm Minh Thông
Nguyên tiêu nhớ Bác
 Nguyên tiêu cháu nhớ Bác Hồ,
Trời trong sông rộng trăng  sao quây quần.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Vần thơ của Bác trong ngần ánh sao.
Đường còn bao nổi gian lao,
Rằm giêng trăng rọi sáng bao tấm lòng.
Việc quân bàn bạc đà xong,
Nửa đêm thuyền chở trăng tròn cùng ta.
Nguyên tiêu vang mãi lời ca,
Vọng đến nhà nhà vang khắp nơi nơi.
Muôn đời nhớ Bác, Bác ơi,
Rằm giêng thơ Bác đời đời ngân vang.
 
Phạm Minh Thông
                                                                                           .
 
 
VIDEO