• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Phạm Hầu
Thứ tư, 08/05/2013
Phạm Hầu (tên ghi trong gia phả là Phạm Hữu Hầu) sinh ngày 2-3-1920 tại Gò Nổi, xã Trừng Giang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông là nhà thơ tiền chiến Việt Nam. Cụ thân sinh là Tiến sĩ Phạm Liệu, người đứng đầu nhóm Ngũ Phụng Tề Phi, từng làmTổng đốc Nghệ An, Thượng thư Bộ Binh dưới các triều vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại. Mẹ ông là bà Lê Thị Giảng, quê Thanh ...
VIDEO