• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Tìm về cội nguồn
Thứ năm, 09/01/2014
Bài 4: 1471-1671 những làn sóng người Việt di dân, người Chăm ở lại hay ra đi?
Thứ hai, 30/12/2013
Bài 3: 1402-1471 xảy ra quá trình Chămpa hóa, sau đó mới Việt hóa
Thứ bảy, 14/12/2013
Bài 2: 1306-1402 giai đoạn tiền đề
Chủ nhật, 08/12/2013
Bài 1: Trước 1306 - những ấn tượng về nhau
Thứ ba, 26/11/2013
Bài 3: Sắc phong của bà Phạm Thị Ngọc Chân
Thứ hai, 11/11/2013
Bài 2: Sắc phong Ngài họ Phạm khai canh làng Thanh Thủy Thượng
Thứ năm, 31/10/2013
Sắc phong (chiếu phong, chế phong - tên gọi đầy đủ là đạo sắc phong) là quyết định của vua phong chức - tước cho giới quý tộc, quan chức, tướng lĩnh; khen thưởng những người có công trạng; phong thần cho các vị thần được thờ trong các ngôi đền, trong đình - miếu ở các làng - xã của người Việt. Sắc phong được xem là một loại văn bản hành chính, một thông điệp của nhà nước ...
Thứ tư, 09/10/2013
Họ PHẠM BÁ làng Năng An hình thành đã lâu đời. Từ thời khai thiên lập địa huyện lỵ Mộ Hoa, nay là huyện Mộ Đức. Từ thời vua Lê Thánh Tông vào bình Chiêm, năm 1471, cụ tổ chúng tôi là PHẠM BA KỲ có chức tước “Vinh Lộc Đại Phu, Thừa Chánh sứ Ty kiêm Tri phủ Sơn Tây đẳng xứ. Cụ cùng 3 cụ họ Lê – Trần – Nguyễn là Lê Quang Đại, Trần Ngọc Ấn ...
VIDEO