• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Tìm về cội nguồn
Họ Phạm Triều Sơn Trung
Trong tỉnh Thừa thiên Huê có rât nhiều nhà thờ họ Phạm ơ khắp các huyên. Họ Phạm ở làng Triều sơn Trung, phường Hương Toàn, thị xã Hương Trà, là một trong các nhà thờ họ nói trên. Do đó để phân biệt với các họ Phạm khác xin được dùng cụm từ "Họ Phạm Triều Sơn Trung" để chỉ nhánh họ Phạm này.
NGUỒN GỐC HỌ PHẠM TRIỀU  SƠN TRUNG.
Khoảng năm 1672, ngài Phạm Ngọc Triền, tuổi độ 25, rời quê huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, vào làng Cổ Mân, thuộc tổng An Lưu, huyên Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, khai cơ lập ấp và được phong là Tiên Hiền của làng.
Đức Tiên Hiền có nghinh hài côt thân phụ là Phạm Đại Lang, tức Thái Giám Bạch Mã Thượng đẳng thần, vào an táng và lập lăng miếu thờ tại xóm Hậu Trạch Bắc, làng Cổ Mân.
Đức Tiên Hiền có hai người vợ, sinh 5 người con trai. Một bà sinh một và một bà sinh 4 con. Về sau con cháu của 5 người con trai nầy chia thành 5 phái và dùng 5 chữ lót : CẢNH ( Phú ), NGỌC, ĐỨC (Công ), VĂN, ĐÌNH, xếp theo thứ bậc anh em. Đó là: 
   Phái Nhất : PHẠM CẢNH RỒNG (Về sau chữ lót là Phú)
   Phái Nhì   : PHẠM NGỌC LỘC.
   Phái Ba    : PHẠM  ĐỨC  ĐỢI (Thường gọi bằng tên con là Phạm Đức Đài)
   Phái Tư    : PHẠM VĂN THÔNG,
   Phái Năm : PHẠM ĐÌNH QUẢNG.
Con cháu của Tiên Hiền từ đời nầy sang đời khác lấy nghề nông là chính, lấy công sức lao động của mình để xây dựng đời sống âm no, hạnh phúc gia đình trên quê hương mới vơi tấm lòng tu nhân tích đức, đùm bọc lẫn nhau. Dòng tộc ngày càng đông đúc. Những người có học hành được xã hội trọng dụng với nhiều chức danh cao quý. Những người có tài - đức được bà con mến mộ với những nghề như thầy thuốc, dạy học, hoăc các nghề thủ công như thợ mộc, thợ hồ... 
 Phần lớn con cháu Tiên Hiền sinh sống ở Cổ Mân. Đến đời thứ ba có một cháu nội là ông PHẠM ĐỨC ĐÀI ra làm việc ở kinh đô Huế. Khi mất mộ táng tại ấp Trung hòa, xã Dương Xuân, nay thuộc thành phố Huế.
Ông có người con trai là PHẠM CÔNG THỤY, vào thời Cảnh Hưng triêu Lê làm quan ở Kinh thành Huế, giư chức Giám Bộ Quốc Tử Giám. Ngài được dân trong thôn Triều Sơn Trung kính người có đưc độ, phục người có cơ trí, mới mời về ở tại thôn để làm tiêu biểu cho thôn. Từ đó ngài lấy đạo nghĩa đề chân chình  phong tục, lấy hiền đức để hiểu dạy cho dân làng nên ai ai cũng mến phục, và để lại phúc ấm cho con cháu đến tận ngày nay. 
Ngài Công Thụy là Thủy Tổ họ Phạm thôn Triều Sơn Trung. Con cháu của ông Phạm Công Thụy đã từng giữ nhiều chức quan trọng thời các vua triều Nguyễn như:  Tri huyên, Tri phủ, Án sát, Tổng đốc, Thương thư, Tham biện Nội các triều đinh Huế .
- Ông Phạm Hoàn ( 1860 - 1894 ) đổ cử nhân Thủ khoa năm Đồng Khánh thứ Hai - Đinh Hợi 1889, là Tri Phủ Ninh Hòa.
- Ông Phạm Bá Phổ ( 1876 - 1991 ), đậu cử nhân năm Tân sửu - 1901, làm Tri huyện Đại Lộc, rồi Tri Phủ Thăng Bình, Tri Phủ Điện Bàn - Quảng Nam. Sau đó là Án sát tỉnh Quảng Ngãi ,Tổng đốc Nghê An, Thượng thư Bộ Lễ.
- Ông Phạm  Giám (1892 - 1964) ,Tú Tài Thượng hạng Giám Học sanh làm Lại Mục Thạch Thành Quảng Xương  - Thanh Hóa, Quảng Điền - Thừa Thiên, Bang tá Thạch Bàn - Quảng Nam. Năm 1945 - 1947 làm Chủ Tịch Kháng chiến liên xẫ An Đô - Liểu Cốc, huyện Hương Trà - Thừa Thiên.
- Ông Phạm Loan ( 1896 - 1968 ) làm Tri huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, Kinh lịch Quảng Bình.
    
Con gái họ Phạm Triều Sơn Trung  được tuyển chọn làm cung phi như bà Phạm Thị Xuân Kiều làm vợ thứ ba vua Khải Định đươc phong Tam Giai Diệm Tân... 
Con trai được chọn Phò mã như ông Phạm Giám lấy công chúa thứ 6 con vua Thành Thái là Công Nữ Lương Viện.
Triều Sơn Trung là nơi con cháu họ Phạm phái ba cư trú đã có công vun đắp tình cảm bền chặt với bà con địa phương ra sức xây dựng làng ngày càng trở nên mẫu mực về các mặt văn hóa, kinh tế. 
     Họ Phạm Triều Sơn Trung từ ngày phát lập đến nay đã hơn 300 năm. Con cháu sau nầy đã noi theo gương hiếu học của cha ông ngày trước mà phát triển đi lên. Rât nhiều người đổ đạt cao về mọi ngành từ Cử nhân đến Thạc sĩ ,Tiến sĩ. 
- Phạm Xuân Hộ, sinh năm 1945,  Cao Đẳng Kỹ Thuật Phú Thọ 1960, giáo viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng .
- Phạm Đinh sinh năm 1959, Phạm Bá Hùng sinh năm 1957 Đại học Quản trị Kinh doanh.
-  Phạm Chung, sinh năm 1940, Cử nhân Giáo khoa Sử học và Cử nhân Giáo khoa Địa lý. 
- Phạm đấc Cường sinh năm 1986, Cử nhân Kinh tế công tác tại Ngân hàng .     
- Phạm  Triêư, sinh năm 1967, Thạc sĩ Kinh tế - Kỹ sư Xây dựng Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương - Lâm đồng.
- Phạm xuân Tuyến, Cao học Maketing ở CHLB Đức, có 2 con gái tốt nghiệp Đại học ở Mỹ, làm việc ở Singapore.
- Phạm xuân Thanh, sinh năm 1969, Thạc sĩ - Kỹ sư Điện, Chủ tịch Công đoàn Trạm 500 KV Công ty Lưới Điện Đà Nẵng .
- Phạm Tú, sinh năm 1962, Thạc sĩ - bác sĩ Trưởng Khoa Siêu âm bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng .
- Phạm Quốc An, sinh năm 1974, Tiến sĩ  Sử học tại Freeman Ave 90260  Cali - USA.
- Phạm xuân Trường sinh năm 1975, Kỹ sư Điện Vông ty Cao áp Miền Trung. 
- Phạm Huy Hoàng, sinh năm 1978, Tiến sĩ - Bác sĩ tại Freeman Ave 90260 Cali - USA.  
- Phạm Công Hưởng, sinh năm 1983, Đại học Kinh tế Quản trị Mạng, Đại học Kinh tế Tài chính Ngân hàng, Trương Phòng Kinh doanh Cty Khử Trùng  VN Khu vực 2 TP Hồ Chí Minh. 
 
NHÀ THỜ HỌ PHẠM TRIỀU SƠN  TRUNG. 
Từ ngày ngài Phạm Công Thụy về ở làng Triều Sơn Trung đến đời thứ hai , hai người con của ngài là Phạm Công Trung và Phạm Công Lai xây dựng lại ngôi nhà của Ngài ngay trên khu đất của họ Phạm hiện nay. Khu đất nầy diện tích khoảng 2.000 m2, nằm ở mặt tiền làng. Dần dần các đời sau nối tiêp sửa sang lại nơi đây thành Từ đường. Đến đời thứ Tư, ngài Phạm Công Hóa ( 1835 - 1893 ) vào khoảng năm Khải Định thứ 9 ( 1924 ) được phong tặng Triều liệt Đại phu Hàn Lâm viện Thị Giảng Học sĩ mới sửa sang xây dựng thành nhà thờ Họ. Tiếp đến con của Ngài là Phạm Bá Phổ (1876 - 1941) sau khi thăng Tham tri Bộ Hình rồi Lễ Bộ Thượng thư mới xây dưng hoàn chỉnh nhà thờ " Phạm Tộc với lối kiến trúc xưa còn giữ được dáng vẻ đến ngày nay. 
Đất nước trải qua một giai đoạn chiến tranh tàn khốc, Từ đương nầy cũng đã nhiêu lần phải "Tiêu thổ kháng chiến", lắm phen bị giặc tàn phá, rồi thiên tai làm hư hỏng, xuống cấp.  
Đất nước vừa tạm yên, con cháu lại bắt tay vào xây dựng lại. Nhờ đó mà không thời nào vắng việc tế tự. Cũng năm ba phen xây dựng mãi cho đến năm 1956 từ đường mới được sửa sang nhưng vẫn còn được giữ nguyên kiến trúc củ.
Đến năm 1974 với thời gian và chiến tranh tàn phá, mái tiền đường gần như sụp đổ, hậu tẫm dột nát, con cháu lại huy động đại trùng tu. Công việc vừa tạm xong thì đât nước giở sang một sang một trang sử mới.  Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài con chau Họ Phạm Triều Sơn Trung lại tiêp tục sửa sang từ đường. Khốn nỗi dồn dập những năm khó khăn cùng với khó khăn chung của đất nước trong các thâp niên 70, 80 của thế kỷ trước, tất cả phải nén lòng nhìn ngôi nhà thờ họ dân dần xuông câp. Cho đến năm 1997 cùng với sự đi lên cùa đất nước, với lòng quyết tâm " Un cội vững " phải đại trùng tu từ đường họ Phạm. Ngoài việc phải gia cố cho thêm phần vững chắc, lại tô điểm thêm nét hoa văn thẩm mỹ nhưng vẫn giữ lại vẻ cồ kính của ngôi nhà thờ xưa.
Từ đó  đến nay, con cháu dù ở gần ở xa vẫn luôn nhớ đến nguồn cội tổ tiên, tiếp tục chung tay góp sức xây dưng trang trí thêm làm cho từ đường họ Phạm Triều Sơn Trung ngày càng khang trang đẹp đẽ (lót gạch men bệ thờ, nền nhà, đóng mới thêm hai hương án tả hữu theo mẫu xưa - Xây thành ngoại, thành nội, đúc sân ......).
Song song vơi viêc xây dưng nhà thờ Họ, năm 2013 con cháu còn góp  công góp của xây dựng ngôi lăng tẩm của Ngài Thủy Tổ Phạm Công Thụy, thiêt kế cổ kính, tráng lệ.  Kết quà nầy xuât phát từ truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể con cháu nội ngoại Họ Phạm Triều Sơn Trung.
 
Phạm Chung
Tộc trưởng Họ Phạm Triều Sơn Trung             
 
VIDEO