• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Tìm trong di sản
Thứ tư, 30/10/2013
Nghe nói đến viếng nhà có tang thì cơm không được ăn no, rượu không được uống cạn. Về đến nhà rồi thì hết ngày không ca hát, không cười cợt, quần áo phải thay ra, ba ngày không được gần thê thiếp… Người đang có tang thì cả năm không đi dự giỗ chạp, khai trương, cưới hỏi… của bất cứ nhà ai…
Thứ bảy, 14/09/2013
Chủ nhật, 08/09/2013
Chủ nhật, 01/09/2013
TRÁCH NHIỆM THỜ CÚNG TẠI TỪ ĐƯỜNG
Thứ sáu, 23/08/2013
TỪ ĐƯỜNG PHÁI, TỪ ĐƯỜNG CHI
Thứ bảy, 10/08/2013
Gia đình Việt Nam theo chế độ phụ hệ, lấy quan hệ huyết thống cha làm chủ đạo. Những người cùng chung huyết thống chia thành hai bậc:
Chủ nhật, 04/08/2013
Ngày xưa việc làng cũng là việc nước. Bởi vì làng là đơn vị hành chính cơ sở, tương đương với cấp xã ngày nay. Làng có con dấu, có tổ chức nhân sự, người đứng đầu làng (Lý trưởng) do dân đinh bầu ra. Ở một số vùng, miền, đồng cấp với làng có tên gọi là thôn, ấp; ở thị, thành có phường, bang; ở miền núi có bản, buôn; ở một số vùng có đặc trưng riêng, ...
Thứ bảy, 03/08/2013
THỜ CÚNG TỔ TIÊN CÓ TỪ THỜI HÙNG VƯƠNG
VIDEO