• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Hoạt động dòng họ
Gia đình ông Phạm Thọ phát thưởng khuyến học thường niên

Tộc Phạm Văn là cựu tộc ở thành phố Hội An, từ đường tọa lạc tại khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, trong đó có Gia đình cụ ông Phạm Thọ, đời thứ 8 (trực thuộc Phái 3 - Chi Nhì - Tộc Phạm Văn).

Vào lúc 9 giờ ngày 2.9.2017 tại gia từ cụ Phạm Thọ, con cháu nội, ngoại, dâu, rể gồm các đời thứ 9, 10, 11, 12, 13 đã tập trung về dự phát thưởng khuyến học thường niên 2017.

Kể từ năm 1995 đến nay, gia đình cụ Phạm Thọ đã duy trì lệ phát thưởng khuyến học cho tất cả con cháu nội, con cháu ngoại, dâu, rể đạt thành tích học tập xuất sắc ở các cấp học từ Mẫu giáo cho đến Cao học. Vào năm 2013, gia đình cụ  đã ấn hành tập “Kỷ yếu Khuyến học Gia đình cụ Phạm Thọ”.

Sau phần lễ phát thưởng khuyến học các thành viên cùng dự cơm bữa thân mật với chương trình ca nhạc phong phú.

 

Phạm Thúc Hồng

  
VIDEO