• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Hoạt động dòng họ
Họ Phạm Hữu làng Quy Lai trao thưởng khuyến học
Nhân dịp lễ Thu tế và tảo mộ thường niên của bổn tộc, ngày 11 tháng 7 AL (1-9-2017) Hội Khuyến học họ Phạm Hữu làng Quy Lai, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế, đã tổ chức trao phần thưởng khuyến học cho 43 cháu học sinh phổ thông có kết quả học tập giỏi trong niên khóa 2016-2017.Hội Khuyến học họ Phạm Hữu thành lập năm 2011, nguồn kinh phí do bà con nội tộc đóng góp. Năm nay là năm thứ 6 Họ Phạm Hữu tổ chức trao thưởng khuyến học.

Thanh Tùng

 

VIDEO