• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Cuối năm 2012, ông Phạm Minh Thông và ông Phạm Hữu Thanh Tùng, với tư cách là Ủy viên HĐHP Việt Nam, Ủy viên Ban biên tập Bản tin nội tộc - Thông tin Họ Phạm Việt Nam, đã khởi xướng việc thành lập Web Họ Phạm Miền Trung - Tây Nguyên. Ý tưởng này được sự đồng thuận của HĐHP một số tỉnh trong khu vực; được sự ủng hộ, cổ vũ của Thường trực HĐTQ HPVN. HĐHP Quảng Nam - Đà Nẵng đảm nhận vai trò chủ sở hữu và quản trị trang thông tin điện tử có tên miền hophammientrung.vn
                                                                                                                                Xem tiếp
VIDEO