• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Thông báo về tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng HPVN:
Ngày 14/8/2016 Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt nam (HĐTQHPVN) đã họp phiên thường kỳ tại Hà Nội, dưới sự chủ tọa của ông Phạm Vũ Câu. Thường trực HĐTQ đã thảo luận về nội dung đã và đang chuẩn bị cho tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Liên lạc HPVN - nay là Hội đồng HPVN và nhất trí với các nội dung cụ thể như sau:
                                                                                                                            Xem chi tiết
VIDEO