• lễ giỗ 6

 • lễ giỗ 5

 • lễ giỗ 4

 • lễ giỗ 3

 • lễ giỗ 2

 • lễ giỗ 1

 • Lễ giỗ 2016_1

 • 49 ngày Đai Tướng

 • giơithieuweb

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 2

 • 1

Thông báo về tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng HPVN:
Ngày 14/8/2016 Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt nam (HĐTQHPVN) đã họp phiên thường kỳ tại Hà Nội, dưới sự chủ tọa của ông Phạm Vũ Câu. Thường trực HĐTQ đã thảo luận về nội dung đã và đang chuẩn bị cho tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Liên lạc HPVN - nay là Hội đồng HPVN và nhất trí với các nội dung cụ thể như sau:
                                                                                                                            Xem chi tiết
Thứ bảy, 22/10/2016
...
Thứ bảy, 22/10/2016
Bài học thứ 5: Củng cố, phát triển các tổ chức Hội đồng; Phát triển bền vững từ nhỏ tới lớn
Thứ năm, 20/10/2016
Bài học 4: Bố trí nhân sự tốt quyết định sự thành công của hoạt động việc họ
Thứ tư, 19/10/2016
Bài học thứ 3: Chú trọng truyền thông, quảng bá hoạt động, phát triển phong trào
Thứ ba, 18/10/2016
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, khuyến học - khuyến tài và các hoạt động tình nghĩa
VIDEO